Thorsten Gromes

Daytonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu

Bibliographische Angaben

Thorsten Gromes, Daytonski sporazum za Bosnu i Hercegovinu, in: Saša Gavric/Damir Banovic/Christina Krause (Hg.), Uvod u politicki sistem Bosne i Hercegovine - izabrani aspekti, Sarajewo: (Sarajevski otvoreni centar und Konrad-Adenauer-Stiftung Außenstelle Sarajewo) 2009, S. 44-56.